MUDr. Iva Pousková


   Nikdy jsem nechtěla pracovat jako psychiatr, nicméně, osud mě zavál právě na toto místo. Asi proto, abych uviděla v tomto oboru zcela markantní bezmocnost medicíny.

   Jelikož jsem se nedokázala s touto "bezmocností" smířit, snažila jsem se najít způsob, jak lidem skutečně pomoci. Ne jen potlačit symptom.

   Proto jsem začala s hypnózou, psychoterapeutickým vzděláváním, homeopatií, kineziologií, výcviky a semináři, které se zabývají prací s energií (Filipíny, Reiki), konstelacemi, esencemi..... 

   Postupně jsem se ke skutečnému vyléčení dopracovala a to přes léčbu těla a duše. A metody? Metody, které vedou k úzdravě a prevenci somatických i psychických onemocnění jsou Harmonyum, Naam Yoga, Systemické a rodinné konstelace, Bowenova terapie, vysvětlení principů a zákonitostí fungování člověka, přírody, univerza.

   V současné době jsem zakomponovala do terapeutického pokrytí i léčbu konopím. Této oblasti jsem se hodně dlouho vyhýbala, jelikož jsem byla na fakultě i "odborníky" vedena k tomu, jak je konopí stejně jako ostatní drogy škodlivé. Naštěstí jsem toto "dogma" překonala a dnes věřím v obrovský terapeutický potencilál konopí, ať už v oblasti somatické či psychické.

   Cílem je nalézt cestu k vlastnímu srdci, k lásce, protože LÁSKA je ten pravý, jediný a skutečný LÉKAŘ.

Image

Další vzdělání a praxe

 •  atestace z psychiatrie 1995 a z radiologie 1997

Praxe

 • PL Dobřany (1992-1994)
 • Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník (1994-1996)
 • rentgenové pracoviště v Jeseníku + soukromá psychoterapeutická praxe (1997-2000)
 • soukromá psychiatrická a psychoterapeutická ambulance (2000–současnost)

Výcvik

 • v hypnoterapii a klinické hypnoze u prof.Kratochvíla (1994 a 1996)
 • v hlubinné psychodynamické psychoterapii a v imaginativní Leunerovské psychoterapii - PhDr.Hájek (1995 – 2000)

Homeopatie

 • francouzská škola Boaron, ruská Lupičev EAVL  (1992 - 1996)

Vzdělání alternativní

 • semináře u Filipínského léčitele-operatéra reverenda Alexe Orbita – 2005, 2006, 2011
 • Reiki
 • kineziologie One Brein
 • bodyterapie (Reich, Weidenfeld)
 • Bowenova terapie (Frank Navrátil – přímá větev Bowena)
 • výcvik v dýchání (Moumina)
 • výcvik konstelací  (Bílý, Bhagát, Nelles)
 • výcvik esencí  (PRASADAM, Bhagát)
 • tantrický výcvik  "Posvátné tělo - vášnivý duch" - John Hawken 2011-2012, "Art of being"  - Alan Lowen  2012 - 2014
 • Studium v USA - Dr. Joseph Michael Levry - Shakti naam yoga, Naam yoga, Harmonyum, Kabala
 • Quantum Entrainment (Dr. Frank Kinslow)
 • Psychomotorický systém tří těl - Niek Brouw (Giorgos Makris)
 • Psych-K basic + advance + master + Health and Wellbeing (Brunhild Hofmann, Duccio Locati)
 • Thetahealing basic DNA 1, DNA 2, DIG DEEPER, atd. Vianna Stibal (Hanzalová, Smíšková)


Iva Pousková: Pacienty vedu k převzetí zodpovědnosti

1. 3. 2018

Iva Pousková vystudovala psychiatrii, svým pacientům ale dnes pomáhá alternativní léčbou v Centru duševní a tělesné harmonie v Jeseníku. „Psychiatrická medikace vyráběla z pacientů slintající a tloustnoucí individua,“ říká.

Co vás konkrétně přimělo k tak radikální změně ve způsobu léčení?

Po dokončení lékařské fakulty, v době po sametové revoluci, nebylo místo v žádném jiném oboru medicíny, jen na psychiatrii. A jelikož jsem začala studovat až ve 25 letech a medicínu ukončovala v 31, kdy už můj syn měl devět let, potřebovala jsem nastoupit do zaměstnání, abych už konečně „vydělávala“. Psychiatrii jsem nikdy dělat nechtěla. Byla jsem „černobílá“ doktorka – na co se dá sáhnout, to existuje. Chtěla jsem dělat akutní medicínu, létat s vrtulníkem, zachraňovat životy. A místo toho – psychiatrie. Ale Bůh ví, po jakých cestách má směrovat naše kroky. Psychiatrie je totiž jeden z mála oborů, ve kterém jsme nejvíce konfrontováni s bezmocností medicíny. Psychiatrická medikace vyráběla z pacientů „slintající a tloustnoucí individua“. Bylo mi z toho skutečně fyzicky nevolno. Byla jsem zoufalá a říkala si, že to přece nemůže být takhle zařízeno, abychom byli pouze bezmocní. Že přece musí existovat nějaká jiná cesta.

Jak jste to řešila?

Začala jsem se rozvzpomínat na dětství, kdy jsem každý měsíc brala antibiotika a už tehdy jsem si říkala, že kdyby to fungovalo, musela bych být přece už dávno zdravá. Jenže studium medicíny vám umožní na všechny tyto zážitky a zkušenosti zapomenout a vy získáte pocit dokonalosti fungování medicíny a medikamentů. A tak jsem začala pátrat po jiné cestě. Začala jsem s hypnózou, potom s homeopatií, i když jsem ji v počátcích medicínské kariéry absolutně odmítala. Ona prostě fungovala. Jenže postupně jsem byla konfrontována s hloubkou naší existence, našeho bytí, naší psychiky a našich energií, kterými jsme ve skutečnosti utvořeni. Jelikož, jak víme z fyziky, vše je pouze energie. A tam už potom začala být i homeopatie krátká. A tak jsem hledala dál.

S jakými neduhy se na vás pacienti nejčastěji obracejí?

Naprosto se všemi. Jen je škoda, že často přicházejí dost pozdě. Až poté, co projdou klasickou léčbou a získají zkušenost, že jim běžná medicína nepomohla.

Čím své pacienty uzdravujete?

Tím, že je vedu k převzetí zodpovědnosti za sebe, za své zdraví, své postoje a své myšlení. Lidé většinou nemají tušení o tom, jak vlastně člověk, naše tělo a naše mysl, ve skutečnosti fungují. Jinými slovy, jak je člověk skutečně „sestrojen“, propojen s celou existencí, se vším, že ten nejdokonalejší lékař se ukrývá v každém z nás. A že naprosto každý z nás má své zdraví ve svých rukou.

Používáte vůbec chemické látky?

Velmi zřídka. Většinou když s nimi pacient přijde. Postupně se je snažíme vysazovat. V některých případech, zvláště u schizofrenních onemocnění, je ve velmi malých dávkách ponecháváme.

V čem vám pomáhá medicínské vzdělání?

Medicína je nádherná, ale bohužel bere v úvahu pouze materiálno, což zaujímá pouze desetinu celku, tedy toho, z čeho jsme skutečně složeni. Je to stejné jako s mozkem – využíváme zhruba pět procent jeho kapacity, zbytek je potenciál. A medicína je na tom podobně. Pracuje pouze se zhruba deseti procenty, což je materiální svět. Ale nemoc nevzniká v oblasti materiálna. Proto ji tam ani není možné vyléčit.

Co nabídnete psychicky zničenému pacientovi, který se musí vyrovnávat s úmrtím blízkého člena rodiny? Klasická pomoc od psychiatra by byl recept na antidepresiva…

Soucítění s jeho bolestí, seznámení s „fungováním člověka a vesmíru“, což nesmírně rozšiřuje vědomí pacienta, který si uvědomí, že jeho existence má smysl i nadále, a tak podobně. Dále pracujeme s technikami, jako je Shakti Naam joga, Harmonyum nebo cvičení „psychomotorický systém tří těl“. To vše jsou techniky, které člověka zcela automaticky harmonizují, otevírají srdce a zrovnovážňují jednotlivé systémy našeho těla.

Můžete ve zkratce čtenářům říct, o co se jedná?

Shakti Naam joga je typ jógy, ve které se pracuje se všemi třemi úrovněmi „stvoření“. S úrovní fyzickou, což je samotné cvičení, s úrovní emoční prostřednictvím dechu a s úrovní mentální, se kterou pracujeme skrze speciální dýchání a zvuk – zpěv. Harmonyum se týká práce na páteři a aktivováni parasympatického nervového systému, který umožňuje přes tělesné a psychické uvolnění aktivaci ozdravných procesů v organismu. Psychomotorický systém tří těl podle Nicka Braua je technika, kdy skrze speciální cviky dochází ke kontaktu s jednotlivými „těly“, s jejich aktivací a zfunkčněním. Díky tomu dochází k vzájemnému propojení jednotlivých těl a my můžeme začít fungovat v naší celistvosti.

Jak to probíhá?

Podle starého známého hesla „pravda osvobozuje“. Jakmile uvidíme pravdu, přijmeme ji a převezmeme zodpovědnost, můžeme opustit naše představy a iluze o nás samotných a také vzorce chování, kterými se poškozujeme. Uvědomíme si, že „nejsme špatní“, že jsme byli pouze „chyceni“ v energiích skrývajících se v našem nevědomí. Začneme chápat a vnímat fungování vesmíru, porozumíme zákonitostem, které nás ovlivňují a řídí. A pomocí výše uvedených technik se mohou začít harmonizovat všechny naše tělesné systémy a jednotlivá těla – mentální, spirituální a duchovní.

Svým pacientům nabízíte i některé metody, které většina lékařů neuznává. Jednou z nich jsou rodinné konstelace.

Tato metoda umožňuje uvidět to, co se skrývá pod hladinou vědomí. Konstelace nám ukáže skutečný a pravdivý stav nás samých, našeho nitra i vnějšího světa a současně prozradí, čím je možné problém vyřešit. Klient uvidí pravdu, která osvobozuje. Kromě tohoto pracuji během konstelací s metodou EMI, což je technika rozpouštějící emoční bloky a odstraňující traumata. Konstelace v kombinaci s touto technikou působí současně jako zpětná vazba proběhlých vnitřních změn. Nově viděné a poznané potom člověk přenáší do reality života. Náš život funguje také jako zpětná vazba toho, co se uvnitř nás změnilo. Vnitřní změnou dochází ke změně vnější. Bez toho nemůže k uzdravení dojít. A týká se to nejen zdraví tělesného, ale i vztahů a dalších věcí.

Nedávno jste do své nabídky služeb zařadila také konopnou terapii. Jak se vám léčba konopím osvědčila?

Konopí je podpůrný prostředek. Je to přírodní látka, dá se říct náhrada chemických léků. V přírodě je spousta takových pomocníků, kterými jsme existencí obdarováni. Ale stejně tak jako chemický lék, ani konopí není schopné člověka vyléčit. To musíme udělat sami převzetím zodpovědnosti.

Stále se vzděláváte, neustále objevujete nové směry a možnosti, které alternativní léčba nabízí. Myslíte si, že je ještě co objevovat?

Určitě je stále co objevovat. A netýká se to pouze vzdělávání. V našem nevědomí je totiž uloženo nekonečné množství traumat a bolestí a my se můžeme uzdravit pouze průchodem skrze energii, která je v nich držena a kterou tímto setkáním uvolníme. A abychom tohoto byli schopni, potřebujeme pomoc.

Jaké metody jsou podle vás nejúčinnější?

V současnosti vnímám jako nejúčinnější Shakti Naam jógu, Harmonyum, speciální cvičení „psychomotorický systém tří těl“, konstelace a Bowenovu terapii. Existují ale i další velmi účinné metody, třeba holotropní dýchání a další.

Máte nějaké další profesní plány?

Ano. Mým cílem je vybudování kliniky. Chci, aby nejširší veřejnost měla možnost žít zdravý, spokojený a šťastný život. V léčbě je důležité, aby nové postoje, nový způsob myšlení, jednání a života mohly být upevněny, aby se nové návyky přenesly do každodenního života. A k tomu je třeba čas.

Často za vzděláním cestujete do ciziny. Máte nějaké netradiční zážitky?

Mé „vzdělávací cesty“ směřovaly na Filipíny, do Indie, Brazílie a v posledních třech letech do USA. Jeden z posledních nevšedních zážitků byl při zpáteční cestě z Kalifornie, kdy z důvodu úniku paliva musel být vyřazen jeden motor letadla a my museli nouzově přistát. Naštěstí se vše odehrálo ještě nad pevninou, dříve než jsme stačili dosáhnout oceánu.

Měla jste strach?

Ani ne. Plně jsem důvěřovala Vesmíru a tomu, že Země mě ještě potřebuje. Protože naše planeta se může uzdravit pouze přes uzdravení těch, kdo na ní žijí. A to je ještě hodně práce.

Jaký je váš recept na spokojený a zdravý život?

Odvaha k nahlédnutí na sebe sama, k odložení image a převzetí zodpovědnosti. To vše je nezbytné k tomu, abychom mohli přejít přes bolest a utrpení do spokojenosti, radosti, lásky a pocitu štěstí.


Autor: Jarmila Zechová Syptáková - Časopis Biorevue