Nový přístup k léčení

autorem je Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,
zdraví je nejvzácnější věcí, kterou na tomto světě můžeme mít. Lidé si neuvědomují, jak je zdraví vzácné do té doby, než ho ztratí. Bez ohledu na to kolik jógy praktikujete, jak zdravě se stravujete anebo jak moc cvičíte, pokud přemýšlíte, cítíte, mluvíte a jednáte negativně a máte negativní přístup, jste kandidátem na nemoc. Většina lidí neví, že jakmile myslí, cítí, mluví a jednají negativně nebo má negativní přístup, krev se znečišťuje a zdraví je ohroženo. Nad rámec toho, jakmile někoho pomlouváte, kopete si hrob vlastními zuby. Slovo je Bohem a slova by měla být použita k léčení, povzbuzení a sjednocení, ne k ničení a rozdělování. Je třeba si neustále připomínat, že Bůh sedí na špičce našeho jazyka. Jakkoli je pravda, že dýchání znečištěného vzduchu, pití znečištěné vody, konzumace nečistého jídla a nedostatek cvičení přispívají ke špatnému zdraví, nejsou jedinou příčinou nemoci. Z negativity onemocníte i když jíte to nejčistější jídlo, cvičíte každý den a jógu praktikujete neustále. V konečném důsledku nejvyšší forma jógy, nejlepší cvičení a nejčistější strava jsou ve formě dobrých myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu. Toto jsou vlastnosti, které vám přinesou nejčistější krev a trvale chrání vaše zdraví.
 
Existují dva důležité aspekty trvalého vyléčení: fyzické léčení a spirituální léčení. Léky fungují pouze pro tělo fyzické. Nedosáhnou do vaší mysli, kde se nachází kořen každé nemoci. Fyzický stav je manifestací mentálního přístupu a žádný lékař nikdy nevyčistí vaši mysl. Pravda je taková, že jediné, co lékař dokáže, je, že nám skrze lékařský zákrok nebo operaci vám koupí čas, kdy je nemoc odsunuta do budoucnosti. Týden, měsíc nebo deset let budete od nemoci osvobozeni, ale znovu se vrátí, protože nebylo učiněno nic, co se týká její příčiny. Jednalo se pouze o pokrytí důsledku. Pokud se vám nelíbí důsledek, je třeba odstranit příčinu. Odstraňte příčinu a důsledek bude jednou pro vždy pryč.
 
Je třeba, abychom se sami sebe zeptali, proč si myslíme, že máme právo ničit naše životy sebe sabotujícím chováním ve formě negativních myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu. Musíme se odloučit od tohoto zvyku a začít se léčit tím, že budeme dýchat správně, pít čistou vodu, jíst čerstvé a zdravé jídlo, správně cvičit a především budeme mít dobré myšlenky, dobré pocity, dobrá slova, dobré činy a dobrý přístup. Jakákoli nemoc, která se manifestuje ve vašem fyzickém těle, je manifestací mentální podmínky neboli jednoduše řešeno, je podmíněním vaší mysli. Mentální stav se tak zakoření a krystalizuje ve fyzický problém. Naše životy jsou ovládány neviditelnými silami. Viditelný svět pochází z neviditelného světa. Jakkoli je fyzický svět jedinou realitou vědců, pravá realita existuje nad rámec našich pěti smyslů. Příčina je často neviditelná. Důsledek je viditelný. Vnější zdání nám neposkytuje plný obrázek  mentálního, emočního a fyzického zdraví člověka. Nikdo z nás nemůže doopravdy poznat jiného člověka, dokud nepoznáme jeho skrytou podstatu.
 
Všechny zdravotní problémy jsou vytvořeny v naší mysli. Způsob, jakým používáme mysl se stává způsobem, jakým používáme naše tělo. Jakmile si stěžujeme na bolest v těle, byl tento stav v mysli přítomen dlouhou dobu před tím, než se projevil ve fyzickém pocitu. Váš mentální přístup se manifestuje ve vašem zdraví. Emoce a mentální přístup mají přímý vliv na spirituální tělo. Jakýkoli vliv na spirituální tělo se manifestuje ve fyzickém těle. Toto je recept pro manifestaci zdraví nebo nemoci. Proto potřebujete spirituální léčení, abyste podpořili fyzické zdraví. Zdravotní problémy přicházejí proto, aby nám připomněly, že musíme pracovat se silou uvnitř. Abychom se mohli vyléčit, musíme se dostat ke kořeni problému. Pravá transformace je možná pouze když se celá naše mysl stane božskou. Aby bylo fyzické zdraví trvalé, potřebuje být podpořeno spirituálním léčením a Harmonyum je pokročilou a velmi efektivní formou spirituálního léčení. My jsme především a hlavně duchem. Ti, kteří doopravdy rozumí léčení, vám řeknou, že zaměření se na hmotu, bez toho, aby bylo postaráno i o spirituální tělo, nám přinese pouze částečný výsledek. Pouze ve spirituálním stavu může člověk vystoupat nad zákon karmy. Další z těchto léčivých principů jsou dále odkryty v knihách Božský lékař a Kód mistrů.
 
Nyní začíná být jasné, že abychom změnili jakýkoli zdravotní stav, je především nutné změnit mentální přístup člověka. Jakmile toto učiníte, problém samovolně zmizí. Většina lidí je ale již podmíněna, naprogramována a negativně ovlivněna. Člověk, který je negativně podmíněn, není svobodný. Celý proces negativního podmínění je nezdravý, protože odjímá naši svobodu a způsobuje, že používáme naši omezenou mysl. Stali jsme se podmínění minulostí a žijeme podle naší minulosti. Proto pokračujeme v žití určitých nezdravých vzorcích. Každé ráno se probudíme a náš mozek opakuje a znovu přehrává staré nezdravé vzorce v našich životech. Vidíme život skrze brýle naší podmíněné mysli a to je ve skutečnosti velmi smutný pohled na náš život. Naše omezená mysl je s jejím připoutáním k minulosti naším nepřítelem, který vytváří zdravotní problémy a neštěstí. Ve zkratce můžeme říct, že kvalita našeho života je určena úrovní našeho vědomí a uvědomění. Je potřeba, abychom se propojili s naší nepodmíněnou myslí a osvobodili se od negativního podmínění.
 
Naam a léčebná technika Harmonyum jsou mocnými spirituálními prostředky pro otevření srdce a změnění a vymazání nezdravých mentálních zvyků. V Naam józe je kladený důraz na Naam. Nic není tak efektivní v čištění lidské mysli jako je Naam. Slovy velkého světce, jogína a básníka Goswami Tulsidas Ji Maharajiho, „Kalyug Kaval Naam Aadhara, Sumri Sumri Ner Utterhi Para.“ Což znamená, „V tomto věku Kali Jugy, ovlivněném velkou závislostí na technologii a počítačích, je to pouze skrze vibraci Naam, kdy lidé proplují hlubokým mořem světa. Pouze Naam přinese štěstí, mír a osvobození.“ Kabir, jeden z největších básníků a svatých mužů v Indii, se vždy soustředil na důležitost opakování Manter Jmen Boha neboli Naam. Dále řekl, „bez oddanosti Jménu Boha (Naam) je veškerá vaše inteligence přehlušena.“ Proto každá lekce Shakti Naam jógy začíná i končí s Naam. Série Rootlight hudby vám dovoluje začlenit Naam do vaší každodenní spirituální praxe. Léčebná technika Harmonyum čistí vaši mysl a neutralizuje minulost. Pravidelné aplikace Harmonya přinášejí neutralizaci minulosti, naplňují vás božskou láskou a božským světlem, které vytvářejí čisté vědomí. Abyste mohli někomu pomoci se vyléčit, je třeba, abyste jim pomohli uvědomit si věci, které dělají a které pak způsobují jejich onemocnění. Genetické, karmické i planetární vlivy zaměřují naši pozornost na minulost a stávají se překážkami, které nám zabraňují, abychom byli plně přítomni v tomto okamžiku. Po několika aplikacích léčebné techniky Harmonyum je tělo plné léčivého světla a ten, který pozoruje je ponechán, ale již není nic k pozorování. Harmonyum probouzí vědomí, abychom mohli vystoupat nad naše falešné já.
 
Čím více se připoutáte k Bohu, tím více jste svobodnější, proto se připoutejte k Naam, protože Naam je Slovo Svaté a Slovo Svaté je Bůh. Svoboda je úměrná tomu, jak blízko jste Bohu. Čím blíže jste, tím více svobody máte. Čím dále jste od Boha, tím méně svobody máte. Božská milost je plně soběstačná. Bůh nám dal život a abychom se o život mohli postarat, potřebujeme lásku. Bůh je láska, proto je potřeba invokovat jeho milost díky tomu, že přineseme lásku do našich myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu. Největším tajemstvím a nejlepším lékem je nepodmíněná láska. Nic není víc uklidňujícího a léčivého než láska. Proto mějte své srdce otevřené a myslete, ciťte, mluvte, jednejte a chovejte se s láskou. Vaše zdraví a celý váš život pak budou vzkvétat po celou věčnost.
 
S láskou, mírem a světlem
Rootlight Tým

15.2.2017

Naam yoga a vítězství matky nad rakovinou, Naam přináší klid a mír matce, které byla diagnostikována agresiní forma rakoviny a přináší dvakrát dar do života: její život a zázrak v podobě bratra její dcery.

  Jmenuji se Wendy a je mnoho požehnání v mém životě, za které vděčím Naam, ale největším darem jsou mé dvě děti. Má dcera má matku a díky Naam mám syna a obojí je pro mne zázrak.

  V týdnu prvních narozenin mé dcery mi byla diagnostikována Parameningeal Alveolar Rhabdomyosarcoma, vzácný zhoubný druh agresivního typu rakoviny, která se běžně objevuje u dětí do 18 let. Během jednoho týdne jsem musela odstavit dceru a začít s ročním programem, který obsahoval 12 cyklů experimentální chemoterapie se vysokých dávkách (Vincristine, Cyclophosphamide, Carboplatin, Etoposide, Ifosfamide, Irinotecan a Doxorubicin). Také jsem absolvovala 28 dní ozařování hlavy a krku, a samozřejmě operaci.

  Jakmile procházíte léčením rakoviny, je to nápor na fyzické i psychické úrovni. Každý den musíte najít sílu k tomu vstát a pokračovat. Jakkoli těžké to je, máte spoustu podpory – lékaře, sestry a bezpečí nemocnice. Jakmile mé léčení skončilo, stejně tak skončil i tento systém podpory. Stále jsem docházela na kontroly a viděla se s lékaři, ale pocit bezpečí, toho, že tato léčba mě drží rakovi ně z dosahu, byla pryč. V této době jsem se cítila opuštěná a plná strachu. Z úhlu pohledu západní medicíny zde nebylo moc co dělat. Post traumatický stres nebyl pro lidi v mé situaci žádnou výjimkou. Jakkoli obvyklé to bylo, můžu vám říct, že když jsem to prožívala, rozhodně jsem se necítila jako obvykle.

  Během tohoto času nejistoty jsem narazila na lekce Naam jógy. Během jednoho roku pravidelné Naam praxe jsem byla znovuzrozena v těle i mysli. Již dále jsem netrpěla panickými záchvaty týkající se mého zdraví a nedělala jsem si každou chvíli starosti, jestli se rakovina nevrátí. Vrchol této léčebné zkušenosti se objevil krátce poté, co se nemoc znovu objevila mé blízké přítelkyni. Jakkoli jsem jí chtěla pomoci, dělala jsem si především starosti sama o sebe. Několik dní poté jsem meditovala v rámci lekce Naam jógy. A učitel řekl, “Představte si to, co chcete, po čem touží vaše srdce a vložte to do prostoru mezi dlaněmi a obklopte světlem." Moje touha byla jasná: chtěla jsem žít. Pamatuji si, jak jsem si opakovala “Chci žít, prostě chci žít.” Nikdy jsem nic tak zoufale ve svém životě nechtěla. Vřelý pocit naplnit celé moje tělo. Veškerý strach, který jsem cítila, zmizel a namísto něj jsem cítila naději. Bylo to prostě a jednoduše tak. V této jedné meditaci se ochromující strach změnil v naději. A co je neuvěřitelné, už se nikdy nevrátil. 

  Krátce poté jsem se vdala za přítele, který se o mě staral, když jsem byla nemocná. Důsledkem vedlejšího efektu chemoterapie se mé tělo nacházelo ve stavu předčasné menopauzy. Dva roky jsme se snažili o miminko a nešlo to. Lékaři to označili za nedostatek životaschopných vajíček. Řekli nám, že jediný způsob, jak mít další dítě, by bylo z dárcovského vajíčka.

  Šla jsem za Dr. Levrym, zakladatelem Naam jógy. Ten mi dal meditační praxi a řekl mi, "Bůh rozhodne, kdy se miminko narodí, ne věda." Každý den jsem tuto praxi dělala a otěhotněla jsem během tří měsíců. Nelze slovy popsat, kolik vděčnosti cítím za to, že jsem naživu pro mou dceru a cítím obrovské požehnání, že jsem na tento svět přivedla jejího bratra. Zregenerovala jsem se skoro ze všech vedlejších efektů a to nejdůležitější, jsem šťastná a věřím ve své zdraví.

  Mnoho pacientům s rakovinou, když ztratí přítele anebo slyší o tom, jak se někomu nemoc vrátila, zaplaví vlna negativních emocí a paniky. Byla jsem schopna všechny své strachy přenastavit do naděje a cítit naději, že i ostatní budou v pořádku. Již nikdy víc jsem si nespojovala nemoc nikoho jiného s mým vlastním osudem. A to je dar, který si zaslouží každý pacient s rakovinou. Wendy

Skutečný příběh o síle skupinové modlitby

 

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

Zasíláme Vám dvě osobní zkušenosti o síle skupinové modlitby tak, jak je zažili účastníci letošního pobytu Božské spirituální alchymie. Svědectví prostřednictvím videa je od Juliena Dietricha a následující článek je od Dr. Roberta Mirshaka. Tyto příhody s Vámi sdílíme jako důkaz mocné a nekonečné síly toho, co můžeme všichni dokázat, když se spojíme dohromady jako komunita a sjednotíme naše srdce v modlitbě. Užijte si to, inspirujte se a sdílejte se všemi kolem vás.

Osobní příběh Dr. Roberta Mirshaka

„Jsem stále ohromen tím, co všechno se může přihodit během Naam jóga pobytů a letošní pobyt Božské spirituální alchymie s Dr. Josephem Michaelem Levrym nebyl žádnou výjimkou. Dr. Levry ve své úvodní lekci k sedmidennímu semináři v Los Cabos, Mexiku řekl k více než dvěma stům účastníků: „Uzavřete mír s počasím“. V té době jsem tomuto prohlášení  nepřikládal velkou váhu, ale byla to otázka pár dnů, než jsme zjistili, proč to bylo tak důležité.

Od momentu našeho příjezdu do Los Cabos bylo horko a slunečno a tak mi přišlo divné, když lidé začali mluvit o tom, že bude pršet. Jednoho rána mě moje manželka požádala, abych se podíval na počasí online detailněji a zjistili jsme, že přímo na Los Cabos míří tropická deprese Javier a čeká se, že zasáhne přímo naši lokalitu. Postupem času se změnila na tropickou bouři a poté se zvýšila na úroveň hurikánu. Jako odpověď na varování před počasím a vycházejíce z učení Naam jógy a Božské spirituální moudrosti, vedl Dr. Levry celou skupinu, aby provedla během odpoledního „Naamatonu“ (naše denní 2 hodinová meditace s mantrami) specifickou kombinaci Naam meditací, které používají modlitby a mantry. Také nám řekl, abychom „měli víru“. Řekl jsem si – mít víru!? Je to hurikán, který míří přímo na nás a všechny zprávy říkají, že přímý úder nám opravdu hrozí. Podle místních zpráv bylo v Los Cabos zřízeno 31 útočišť a mexické úřady už evakuují osoby z nízko položených oblastí. Mnoho pokojů naší skupiny v hotelu  bylo umístěno u oceánu a mělo posuvné skleněné dveře od podlahy ke stropu, což sice poskytovalo neuvěřitelné pohledy na oceán, ale nedávalo žádnou jistotu ochrany před hurikánem.

Ti, kdo znají práci Dr. Levryho, vědí, že praktikuje a učí velmi praktický a na rozumu založený přístup ke spirituálnímu životu, který má za cíl vyrovnávat vědecké porozumění situaci se spirituální moudrostí. Například, pokud je člověk nemocný, měl by jít k lékaři nebo když auto nemůže nastartovat, potřebuje opraváře… Nicméně v 16 hodiny se naše 230 členná skupina sešla v prostoru pro meditaci a s radostí zpívala všechny mantry a modlitby předepsané Dr. Levrym. Je zajímavé, že na konci tohoto jedinečného Naamatonu, který byl navržen speciálně pro ochranu, se hurikán zmenšil na tropickou bouři, ale její oko stále směřovalo naším směrem. Vedení resortu poslalo všechny zaměstnance domů a každému bylo řečeno, aby byl zpět na pokoji ve 21 hodin. Nikdo z nás ten večer nechtěl zmeškat lekci Dr. Levryho, protože Božská spirituální moudrost, kterou učí, zahrnuje tolik zásadních témat a čekáme celý rok, abychom je slyšeli. Během celé večerní lekce jsem kontroloval Národní hurikánovou službu a radar. Trasa bouře byla jasná. Oko bouře zasáhne Los Cabos a předpokládalo se, že napáchá velkou škodu. Bouře měla v sobě kinetickou energii a zbytky hurikánu Earl a tyto typy bouří vzniknou z předchozích a to je dělá tím větší a nebezpečnější. Dr. Levry byl celý večer velmi klidný. Rozesmíval nás, abychom byli v pohodě tím, jak sdílel různé aspekty Božské duchovní moudrosti. Těsně před koncem přednášky nás Dr. Levry znovu vedl v modlitbě za počasí společně jako skupinu.

Společně s manželkou jsme si rychle vyzvedli večeři z bufetu, který pro nás hotel připravil, vzali jsme si navíc vodu pro všechny případy a vrátili jsme se zpátky do našeho pokoje, který byl umístěn přímo na pláži. Zkontroloval jsem potisícáté zprávy o počasí a viděl jsem, že se trasa bouře nezměnila – Los Cabos dostane přímý zásah. Šel jsem na balkón a přestože bylo větrno vůbec nepršelo. Manželka mě požádala, abych si šel lehnout a důvěřoval, že všechno bude v pořádku. Měla naprostou důvěru, že se nic nemůže stát pod ochranou Dr. Levryho a mocných Naam meditací, které jsme dělali společně jako skupina. Šel jsem do pokoje a myslel na to, že nemohu nic více udělat, bouře míří přímo na nás a udeří každou chvíli. Jediná věc, kterou mohu dělat je mít víru, odevzdat se a vložit celou záležitost do božích rukou a s tím jsem šel spát. Šest hodin poté jsem se vzbudil a vyskočil, abych se podíval ven. Nebyly tam žádné známky deště nebo větru, žádné popadané stromy, žádné rozbité sklo, nic se nepohnulo ze svého místa. Zdálo se, že v poslední chvíli bouře změnila směr a zcela minula Los Cabos. Později jsme se dozvěděli, jak silná bouře to byla; ve Phoenixu a Tucsonu ulice byly zaplaveny vodou, která pohltila celá auta. Bouře dosáhla daleko až do Arizony, Nového Mexika a jižních částí Utahu a Colorada. Také zasáhla Louisianu, kde bylo z povodní zachráněno 20 000 lidí  a 11 000 lidí muselo odejít do úkrytu.

Někteří by mohli říci, že nás bouře minula „náhodou“, ale já jsem v Naam komunitě nyní již 15 let a nemohu popřít, že takovéto zázraky vidíme každý den. Vždycky se znovu a znovu musím sklonit před tím, jak mocné je učení Naam jógy a Božské duchovní moudrosti. Ve svém srdci vím, že se nám bouře nevyhnula náhodou. Minula nás, protože jsme použili sílu a moc Naam meditací. Přesnou vědu manter a modliteb, která uskutečňuje to, co hlásá a skutečně pomáhá těm, co ji potřebují.“


Video

S láskou, mírem a světlem,

Tým Naam Yoga LA

Léčení za použití vnitřního ohně: 
Agnisar Krija


Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,
v tomto článku bychom rádi vyzdvihli mocnou, regenerační a velmi léčivou Shakti Naam techniku, která se nazývá Agnisar Krija. Je to silná léčivá jogínská praxe, která zvyšuje vnitřní oheň a energii. Agni znamená oheň a Sara znamená zaplavit. Doslova tedy „Agnisar“ znamená zaplavit ohněm oblast naší třetí čakry, která se nachází ve spodní části břicha kolem pupíku. Hara, jež se nachází ve spodní části břicha, je centrem energie a síly. Je to naše životní centrum. Zde je náš původ a naše spirituální centrum síly. Práce s tímto místem nám přináší osobní sílu a dovoluje nám procházet plynule životem ve stavu harmonie a radosti. Když pracujete s Agnisar Krijou, pracujete s vnitřním Sluncem. Zde můžete cítit oheň života uvnitř vás, který vytváří teplo a léčení. Tato Krija masíruje vnitřní orgány, obnovuje slezinu, játra, ledviny a stimuluje imunitní systém. Zvyšuje sílu trávení a teplo v těle, čímž spaluje toxiny. Je doporučená pro všechny trávicí problémy, což je velmi důležité, protože mnoho nemocí začíná v této oblasti. Také je prospěšná plicím a pomáhá i lidem s diabetes. Jakmile vydechnete a zadržíte dech po výdechu, je zvýšena vaše intuitivní kapacita. Dostáváte se do stavu zvýšené jasnosti a síly, která vám dovoluje se lépe vypořádat s tím, že se jednou nacházíme nahoře a jednou dole v životě. Agnisar Krija nás spojuje s Matkou Zemí a pomáhá nám se uzemnit, díky čemuž je toto dobrá praxe pro vnitřní posílení i sebevědomí. Pomáhá nám nastavit vnitřní autoritu a zdravé hranice.
 
Agnisar Krija je mocné cvičení, které vám dovoluje nasbírat velké množství Chi (či) a spojit se s nekonečným zdrojem energie ve vás. Jakmile je praktikována správně, vytváří v těle vakuum, které čistí fyzicky, emočně a spirituálně. Agnisar Krija totiž přináší schopnost zvýšení a pak ovládání sexuální síly skrze transmutaci a sublimaci. Toto vede ke zvýšení síly vůle, přitažlivosti a sebe jistoty. Dle učení Božské duchovní moudrosti spodní část břicha odpovídá Jesodu. Jesod je kořenem Stromu Života. Jméno Boha zde je Shaddai El Chai, Všemocný žijící Bůh. Hebrejské slovo Chai představuje sílu života. Chai se píše hebrejskými písmeny Chet a Jod. Ty vyživují a posilují celou páteř, která je vaším zásobujícím centrem, čistí krev a zajišťují cirkulaci energie. Vaše krev bude čistá a nervy velmi silné. Poskytuje to člověku příval obrovského množství energie.
 
Důvodem, proč pracujeme s harou v rámci této praxe, je to, že ve spodní části břicha se nachází velké množství koncentrované kosmické energie. Využíváte zde tento nekonečný zdroj energie a štěpíte atomy. Hermes Trismegistus nazýval sexuální sílu, která se nachází ve spodní části břicha, nejmocnější silou ze všech sil ve vesmíru. Sexuální síla je solární silou, protože Slunce je otcem sexuální síly. Je plné světla a života a je velmi posvátné. Cvičení Agnisar Kriji transmutuje vaši sexuální sílu a dovoluje vám rozvinout všemohoucnost hrtanu. Tím, jak probouzí moře energie v nás, oživuje náš zájem o život a osvobozuje nás od úzkosti. A to proto, že pracuje na haře, která je propojena s podvědomou myslí. Agnisar Krija nám pomáhá léčit minulá traumata a díky tomu si rozvíjíme schopnost být velmi efektivní ve všech oblastech života.
 
Praktikování Agnisar Kriji
Toto jsou různé mocné aplikace Agnisar v rámci Shakti Naam jógy, mnoho z nich je současně praktikováno ve skupinových Shakti Naam lekcích celosvětově. Tato krija by měla být praktikována v časných ranních hodinách po vyčištění střev. Také je výborné ji praktikovat předtím, než se pustíte do jakékoli formy fyzického, mentální anebo kreativního výkonu. Ti, kteří ji chtějí praktikovat večer, by tak měli činit tři hodiny po posledním jídle. Je nutné praktikovat tuto techniku na lačný žaludek, tedy před tím nejíst 2-3 hodiny. Pokud shledáte, že se tělo příliš zahřívá, praktikujte po Agnisar dechovou techniku Sitali Pranajam a ujistěte se, že vaše strava je čistá a jednoduchá.
 
Pozice
Postavte se s rozkročenýma nohama asi tak půl metru od sebe. Nohy jsou pod rameny a chodidla směřují dopředu. Lehce pokrčte kolena a položte si dlaně na kolena. Lokty zkuste nechat propnuté. Zhluboka se nadechněte. Úplně vydechněte tak, aby v plicích nebyl žádný vzduch. Zadržte dech po výdechu. Aplikujte Uddiayana Bandhu (břišní zámek) tím, že vtáhnete dovnitř břišní svaly a pupíkem se snažíte dostat směrem k páteři. Bradu vsaďte dovnitř a dolů směrem k hrudi a aplikujte Jaladhara Bandhu (krční zámek). Teď uvolněte břišní svaly a bez toho, abyste dýchali (stále zadržujete dech po výdechu), začněte vtahovat břicho dovnitř a ven v rychlejším tempu. Pohyb by měl být plynulý. Ujistěte se, že pohyb není omezen jeho rychlostí. Jak pracujete s břichem, držte aktivní dva zámky. Prvním je rektální sval ve spodní části páteře. Druhý je krční zámek na úrovni prodloužené míchy, kdy máte bradu vsazenou dovnitř a dotýkáte se hrudi. Aktivování těchto dvou zámků uzavírá páteř v obou koncích tak, aby se prána mohla přesouvat nahoru a dolu po páteři s každým pohybem břicha a vyživovala tak mozek.
 
V začátku vaší praxe pro vás možná nebude snadné udržet plynulý rytmus. S dalším praktikováním se ale postupně zlepší délka zádrže i plynulost pohybu. Pokračujte s tímto pohybem tak dlouho, jak pohodlně vydržíte se zádrží dechu. Ujistěte se, že se nepřepínáte. Jakmile budete potřebovat se nadechnout, uvolněte břišní i krční zámek a s nádechem se postavte. Udělejte několik dlouhých dechů, dokud se váš dech nevrátí k normálu. Aby se mohla bránice přesunout vzhůru, plíce potřebují být vyprázdněné a je potřeba je takto držet během celé doby břišního vtahování. Oblast pasu potřebuje být dokonale uvolněná a pasivní. Opakujte ještě několikrát. Pokud se kdykoli budete cítit unavení, vnímat točení hlavy anebo jakékoli nepohodlí, měli byste ihned přestat s praktikováním a odpočívat.
 
Soustředění se
Během doby břišního vtahování se zkuste zaměřit na transmutování vašich nižších energií v oblasti pánve (jež je specifická pro tuto vitální a sexuální úroveň) a na pozvednutí vašich energií do vyšších úrovní, oblasti nad solárním plexem, k rozvinutí soucitu, intuice a mentální síly. Na začátku budete vnímat sublimaci energií jako mravenčení po páteři. Ve stejném okamžiku si pak uvědomíte vnitřní stav dynamiky, zvýšení síly vůle a sebedůvěry.
 
Efekty a přínosy
Agnisar Krija přináší trvalý stav optimismu a radosti. Je to jedna z nejdoporučenějších krij k praktikování po milování se sexuální zdrženlivostí, aby byla sexuální energie sublimována do jemnějších energií a přinesla tím zkušenost vyššího stavu vědomí. Tento speciální efekt se objevuje díky transmutaci a sublimaci vitálních a sexuálních energií a je to výborné cvičení pro sexuální zdrženlivost. Pokud jste zvolili kompletní sexuální abstinenci, břišní vtahování eliminuje pocity a stres v sexuální úrovni, které se na fyzické úrovni projevují jako frustrace, úzkost a prchlivost. Agnisar je velmi doporučená, pokud jste nahromadili velké množství sexuální energie, která je mimo vaši kapacitu ji ovládat. Její pravidelné praktikování je výborným lékem na předčasnou ejakulaci.
 
Tato krija aktivuje a nabíjí Manipura čakru, která je sídlem ohně pránického těla a zvyšuje krevní oběh do břišních svalů, tkání, orgánů a pánevní oblasti. Díky celkovému vlivu harmonické stimulace a hlubokého masírování břicha, solárního plexu a hrudní dutiny odstraňuje nezdravé důsledky dlouhodobého sezení a udržuje vitalitu mladistvého těla.
 
Tato silná praxe má mnoho příznivých důsledků na fyzické i emoční zdraví. Agnisar Krija odstraňuje nadbytek břišního tuku a pomáhá udržet zdravou váhu. Zlepšuje eliminaci toxinů a odpadu a stimuluje správné trávení a metabolismus, redukuje plynatost a překyselení. Díky tomu postupně dovoluje optimálnímu vstřebávání živin. Agnisar Krija čistí ledviny a střeva a posiluje bederní páteř. Stimuluje životní sílu, jež napomáhá zvýšit energii a pozvednout náladu. Je to dobrá praxe k uvolnění deprese, odstranění únavy, oživení celého těla a prodloužení délky života.
 
Kontraindikace
Agnisar Krija by neměla být praktikována lidmi, kteří mají srdeční problémy a vysoký tlak. Také je dobré se jí vyhnout v případech vážných problémů s břišními orgány jako jsou kolitida, zánět slepého střeva, vředy, atd. Praktikování této techniky, jakmile máte jednu z výše zmíněných kontraindikací, může způsobit pocit velké bolesti během vtažení břicha dovnitř. Tuto techniku nepraktikujte, pokud máte problémy nervového nebo dýchacího systému, pokud máte glaukom (zelený zákal) anebo pokud jste nedávno měli operaci břicha nebo páteře. Děti mladší 11 let a těhotné by toto cvičení také neměli praktikovat. Je ale velmi doporučené po porodu k posílení středních břišních svalů.  
 
Sloučení Agnisar Kriji s Naam meditační praxí
Nejprve proveďte Agnisar Kriju a následně pokračujte s jednou, dvěmi anebo všemi třemi doporučenými Naam meditacemi zde uvedenými, abyste svoji praxi pozvedli na novou vyšší úroveň.
 
Wahe Guru Power k uvolnění síly manifestace 
Pozice: Posaďte se klidně a pohodlně do zkříženého sedu nebo na židli s chodidly na podlaze. Páteř je rovná, brada jemně vsazená dovnitř (Jalandhar Bandh).
Soustředění: Oči jsou zavřené, díváte se vzhůru do bodu třetího oka.
Dech: Zpívejte 40 opakování mantry s jedním výdechem.
Mantra: Wahe Guru Power, 1. skladba na CD Naam Infinitum
Čas: 11 minut
Závěr: Nádech, zadržte dech na 5-10 vteřin, vydechněte a uvolněte.
Poznámka: Aktivací Světla Boha ve vás vám Wahe Guru dodá přitažlivost osobnosti, sebedůvěru a silnou vůli.
 
Ochranné Guru Ram Das pro úspěch 
Pozice: Posaďte se klidně a pohodlně do zkříženého sedu nebo na židli s chodidly na podlaze. Páteř je rovná, brada jemně vsazená dovnitř (Jalandhar Bandh).
Soustředění: Oči jsou zavřené, díváte se vzhůru do bodu třetího oka.
Dech: Zpívejte 7 opakování mantry s jedním výdechem.
Mantra: Protective Guru Ram Das, 2. skladba na CD Naam Infinitum
Čas: 11 minut
Závěr: Nádech, zadržte dech na 5-10 vteřin, vydechněte a uvolněte.
Poznámka: Tato meditace vytváří mocný proud úspěchu a rozšiřuje náš život do neutuchajícího proudu požehnání. Díky semínku zvuku RAM se vaše aura naplní čistou energií Slunce, snižují se negativní vlivy Uranu přítomného v této době. Otevře to vaši duši Božské síle, abyste měli moc překonat všechny zkoušky.
 
Oživující Sat Nam Wahe Guru 
Pozice: Posaďte se klidně a pohodlně do zkříženého sedu nebo na židli s chodidly na podlaze. Páteř je rovná, brada jemně vsazená dovnitř (Jalandhar Bandh).
Soustředění: Oči jsou zavřené, díváte se vzhůru do třetího oka.
Dech: Zpívejte 7 opakování mantry s jedním výdechem.
Mantra: Revitalizing Sat Nam Wahe Guru, 2. skladba na CD Pranic Power
Čas: 11 minut
Závěr: Nádech, zadržte dech na 5-10 vteřin, vydechněte a uvolněte.
Poznámka: Tato meditace zvyšuje kapacitu mozku, posiluje inteligenci a rozvíjí sílu mozku. Je výborná pro lidi v businessu a studenty.

S láskou, mírem a světlem,
Tým Naam Yoga LA

Nikdy nic není ztraceno! Jak síla myšlení dokáže léčit rakovinu.