Harmonyum


Co je Harmonyum?

Harmonyum je transcendentální, energetická léčebná technika. Tento transcendentální léčebný systém se nachází nad osobním systémem víry. Pracuje skrze univerzální zákony, které vládnou zdraví a pocitu pohody na všech úrovních.

Je to komplexní holistický systém, který stimuluje přirozenou schopnost těla vyléčit sebe samo. Pokrývá celou lidskou bytost. 

Aby jakákoli úleva od fyzického, emočního nebo mentálního stresu byla trvalá, změna musí přijít zevnitř. 

Harmonyum je božský léčebný systém, který zvyšuje vitální energii těla a jeho celkové vibrace. Zvyšuje schopnost těla regulovat imunitní systém tak, aby se náš sebe-lečící mechanismus mohl nastartovat a omezil příčiny nebo následky nemoci.

Lidské tělo je citlivě vyvinutý chrám, který je schopen sám sebe kompletně regenerovat. Je ovšem nutné o svůj chrám co nejlépe pečovat, aktivně se o sebe starat. Zrovna tak je velmi důležité chránit a uctívat život.. Je nutné si uvědomit, že každá disharmonie přináší nemoc.

Další nezbytností je (pokud už je tu nemoc), dostat se až k samotnému kořenu (skutečné příčině) nemoci, aby mohla být nemoc kompletně vyléčena. Většinou se zabýváme pouze symptomem (příznakem nemoci). 

Harmonyum nás vede přirozenou cestou k příčině nemoci. Navíc pozitivně ovlivňuje to, jak myslíme, cítíme, jednáme a mluvíme. Mění naše vnímání světa, oživuje a dává do pohybu životní energii v nás. Vyživuje mozek, páteř a všech 100 trilionů buněk které probouzí a inspiruje k práci na vlastním zdraví a štěstí. 

Harmonyum mění náš život a vytváří harmonii s vesmírem. Rozšiřuje naše vědomí, vytváří soulad v nás i kolem nás. Stejně jako voda vyživuje naší pokožku a orgány, Harmonyum oživuje naše bytí, vyživuje život v nás, dovoluje mu plně rozkvést a probudit v nás schopnosti, o kterých jsme neměli ani tušení. Je to zdroj energie pro naše zdraví, mír a štěstí.

Harmonyum bylo vytvořeno se záměrem uskutečnění sebe vyléčení. Zbavuje nás neštěstí, negativity a nemocí, reguluje autonomní nervový systém, aby mohla být v těle vytvořena rovnováha zajišťující zdraví těla i mysli. 

Harmonyum je léčebný systém pro „nový věk“. 

Podporuje zdraví těla i duše tím, že vyživuje a posiluje naší Primární Esenci. Synchronizuje tělesné a mentální funkce, posiluje naší přizpůsobivost, která je nutná pro zdraví, sílu, štěstí, čímž se zpomaluje proces stárnutí a prodlužuje život.

Harmonyum do našeho života přináší lásku a soucit. Pomáhá k vytvoření harmoničtějších vztahů s přírodou i lidskými bytostmi. 

Harmonyum vytváří a uchovává takové úrovně vibrací, na kterých mohou tělo a mysl zvládnout i extrémní životní stres, aniž by byla vytvořena nemoc. Pomáhá nám se s laskavostí přizpůsobovat změnám v našem prostředí a osvobozuje nás od strachu, takže pak dokážeme jednat ze srdce, ať už nás potkávají jakékoliv životní okolnosti. Můžeme si užívat života, pokud se naučíme zvyšovat naší energii a zachovávat harmonickou rovnováhu v našem těle. 

Harmonyum obnovuje vnímání vlastních instinktů, které nás vedou k pevnému zdraví. Staneme se moudřejšími, vnímavějšími a naladíme se na vibraci našeho vyššího Já. 

Po několika Harmonyích bude celá naše bytost v ideálním souladu s vesmírnými vibracemi. Naše spirituální i tělesná vibrace pak bude vysoká, takže v nás již dál nebude moci existovat žádná nemoc nebo nás do budoucna ohrozit. 

Harmonyum nám dodává sílu, energii moc nad sebou samým. Přivádí nás ke světlu a k lásce. Umožňuje nám projít procesem očisty, zkrášlení, zintenzivnění, zlepšení našich schopnosti a posvěcení života.

Po Harmonyu se světlo našeho já rozšiřuje do vzdálených neviditelných oblastí až ke světelným bytostem, které láká, aby nám přišly na pomoc a inspiraci.

ČÍM JE HARMONYUM JEDINEČNÉ?

Pokaždé, když dostaneme Harmonyum, máme příležitost si více uvědomit jakým způsobem přemýšlíme, co vlastně cítíme, jak konáme a co díky tomu ve svém životě vytváříme. 

Díky Harmonyu přirozeně zvědomňujeme negativní podvědomé myšlenky, které tak mohou být prosvětleny světlem uvědomění, což je nezbytné k tomu, abychom mohli tyto negativní a sebepoškozující vzorce změnit. Tím jak změníme základ myšlenek, impulsy přicházející z mysli do nervového systému budou jiné, čímž se pozitivně ovlivní naše emoce i endokrinní systém a tím pádem bude i naše jednání jiné. Přirozeně se pak přesouváme z neharmonického stavu do stavu harmonického, ze stavu nerovnováhy do rovnováhy a z nemoci do plného zdraví.

PRO KOHO MÁ HARMONYUM PŘÍNOS?

Harmonyum je prospěšné pro zdravé jedince stejně jako pro lidi se zdravotními problémy. Pomáhá na velmi široké spektrum potíží. Je bezpečné ho použít v rámci jakéhokoli zdravotního problému, kdy je stav dané osoby stabilizován. Nepřináší žádné riziko farmaceutických kontraindikací, takže může sloužit jako výborná komplementární léčebná metoda pro pacienty, kteří procházejí různými lékařskými procedurami.Výborné na fyzickou i psychickou bolest, nespavost, hormonální nerovnováhu, stres a úzkost, problémy s učením a pozorností, deprese, neplodnost, srdeční problémy a oslabení imunitního systému. Zároveň je výborné pro ty, kdo se léčí se zlomeným srdcem, nízkým sebevědomím nebo různými formami závislostí. Je přínosné, uvolňující a energizující pro hospitalizované, lidi v hospicu a velmi důležité a podpůrné v procesu umírání. Harmonyum podporuje fyzické, emoční a mentální zdraví v každé fázi života. Je to silný systém pro urychlení osobního růstu a spirituální evoluci. Je pro každého, kdo usiluje o to být tím nejlepším, jakým se jen může stát!

HARMONYUM A ÚLOHA SEBELÉČENÍ 

Sebeléčení je přirozený proces, který dovoluje mysli i tělu vyjádřit stav harmonie a dynamické rovnováhy ve formě zdraví. Harmonyum v nás tento sebeléčivý proces aktivuje. 

Otázkou zůstává, jak ovlivnit zprávy, které vysílá naše řídící centrum? Jak osvobodíme mysl od negativních a destruktivních myšlenek? Jedno je zcela jasné. Nikdo kromě nás samých není schopen vyčistit naši mysl a vymýtit negativitu, vztek, rozhořčení, depresi, odsuzování nebo nízké sebevědomí a tak dále. A bohužel, my sami trávíme hodně času tím, že v sobě živíme tuto negativitu, což se projevuje ve formě nemocí a špatného zdraví, náročné komunice ve vztazích a dalších různých omezeních.

Představte si, že všechny vaše podvědomé myšlenky jsou harmonické, povznášející a kreativní. Pak tato energie proudí z podvědomí do vaší vědomé mysli a vaše řídící centrum posílá tyto vzkazy vašemu zásobovacímu centru, které je dále předává do celého těla. Všechny systémy jsou navzájem propojeny a vibrují harmonii a vy jste naladěni na vaše nejlepší vyjádření vás samých. Pak přinášíte světlo, harmonii a léčení každému kamkoli vstoupíte.

Pravé a trvalé vyléčení se tedy může uskutečnit v okamžiku, kdy začneme myslet, cítit a jednat způsoby, které jsou pozitivní, povznášející a harmonické. Aby k tomu mohlo dojít, musíme rozšířit naše vědomí, abychom byli schopni si uvědomit, kdy nás naše myšlenky odvádí ze správného směru. 

PODSTATA ZDRAVÍ

Je spousta faktorů, které oslabují naše zdraví a zpomalují přirozený léčivý proces. Např. stres, špatná strava, sedavé povolání, vystavení se toxinům a negativním emocím. Tyto i další faktory mohou zabránit zdravému plynutí životní síly v těle a mít negativní vliv na nervový, endokrinní a imunitní systém, složení krve, atd. Lidské tělo je elektrický a magnetický organismus, a každý orgán a systém závisí na správném elektro-magnetickém proudu, který plyne z mozku do nervového systému a dále do svalů a zbytku těla.

MEDICÍNA ENERGIE A MERIDIÁNY TĚLA

Meridiány jsou energetické dálnice, které propojují vše v těle. Jsou spojovací strukturou pro energii, stejně tak jako tepny a žíly jsou spojením pro krev, která skrze ně proudí do celého těla a nervy jsou komunikační strukturou pro nervové impulsy.

Energie je v těle rozváděna meridiány skrze electromagnetický mechanismus. Energie ovlivňuje ostatní tekutiny těla, jako je krev a hormony a všechny další systémy, jako je nervový, imunitní a kardiovaskulární systém. 

Léčení energií bylo používáno po tisíciletí.

Moderní věda se pokouší porozumět těmto meridiánům a jedna teorie říká, že jejich schopnost se chovat jako systém, který přenáší energii je proto, že jsou tvořeny látkou připomínající vodu, která vede elektřinu.

Tyto stabilní vodní chomáčky, které oscilují vysokou frekvencí jsou možná zásadní ingrediencí ve funkci života. (Shui Yin Lo PhD, 2001, str. 1-2) 

Léčebný systém Harmonyum pracuje s nervovým systémem a meridiány nacházejícími se nejblíže páteři, které jsou propojené s hormony, mozkem a reprodukčím systémem.

LIDSKÁ BYTOST

Obvykle přemýšlíme o zdraví pouze ve spojitosti s fyzickým tělem. Ale stále častěji přicházejí myšlenky ohledně mentálního nebo emocionálního zdraví. Jinými slovy, nejprve máme tendenci přemýšlet o zdraví v souvislosti s viditelným aspektem, tzn. naším tělem a pak teprve přemýšlíme o zdraví v souvislosti s neviditelnými aspekty, tj. jak myslíme a jak se cítíme. 

Když definujeme viditelné jako fyzický svět hmoty a neviditelné jako svět energie a ducha, potom je jasné že jsme z části hmota a z části energie. Vidíme naše tělo, ale nevidíme naše emoce, i přesto, že mají přímý vliv na náš endokrinní systém, který je součástí našeho fyzického těla. Nedokážeme vidět myšlenky přestože mají obrovský vliv na náš neurologický systém a na zbytek fyzického těla, které přijímá impulsy z mozku a nervového systému. 

Shrnuto - máme fyzické ale i energetické neboli spirituální tělo. 

Energie, která cestuje meridiány, je úzce spojená s duchem. Je jeho součástí.

HARMONYUM A NERVOVÝ SYSTÉM

Zdraví začíná v mysli, která může být nazvána řídícím centrem. Toto řídící centrum posílá zprávy nervovému systému, který můžeme nazvat zásobovacím centrem. Odtud jsou pak vysílány vzkazy do celého těla. Jinými slovy - když vzkaz z řídícího centra vyjadřuje stav zdraví, harmonie a rovnováhy, nervový systém tento vzkaz přenáší do celého těla 

Jsme ZDRAVÍ jestliže proud energie cirkulující mezi spirituálním a fyzickým tělem může plynout volně, bez překážek. Zdraví také závisí na rovnováze mezi autonomním a centrálním nervovým systémem

Centrální nervový systém (CNS) je nervovým systémem fyzického těla. 

Autonomní nervový systém (ANS) je nervovým systémem spirituálního neboli energetického těla. Skládá se ze sympatického nervového systému (SNS), který stimuluje aktivitu a z parasympatetického nervového systému (PNS), který nám dovoluje relaxovat. Naše zdraví je závislé na harmonickém fungováni těchto dvou systémů, protože se oba společně podílejí a koordinují fungování našich orgánů. Stres moderního života způsobuje přílišnou stimulaci SNS . Zprávy, filmy, stimulující nápoje, pracovní podmínky....atd.atd., způsobují neklid a ostražitost. Nejsme schopni odpočívat a relaxovat. Tímto jsou oslabeny funkce těla, které má PNS podporovat, jako je trávení, vstřebávání živin, schopnost regenerace organismu, dýchání, krevní oběh a spánek. Pokud je SNS dominantní po dlouho dobu, tělo je náchylné k nemoci. K vyléčení je nutné vytvoření rovnováhy v rámci autonomního nervového systému.

CO SE DĚJE BĚHEM HARMONYA?

Harmonyum je hluboce relaxující zkušenost trvající cca 50 minut, sestávající se z jemných, neinvazivních pohybů vedených od krku ke spodní části páteře. Pohyby se stávají stále jemnějšími v průběhu aplikace. Obvykle se provádí vleže na břiše, ale může se přijímat i v sedě či na boku nebo v jakékoli pozici, která je pro daného člověka nejpohodlnější. Přijímající zůstává po celou dobu aplikace oblečený.


Image